Skip to main content

Allikast mereni

Kursuse ülevaade

Kursus viib õpilased virtuaalsele rännakule allika juurest mööda jõge mereni. Teekonnal tutvutakse jõe ääres elavate loomadega ning jõge ja selle ökosüsteemi mõjutavate inimtekkeliste rajatistega, Läänemere keskkonnaprobleemide ning nende põhjustega. Läbi uurimusliku õppe saavad õpilased teadmisi vee kvaliteedist erinevates veekogudes ning õpivad märkama võimalikku veereostust. Kursus sobib ka sissejuhatuseks Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse püsiekspositsiooniga tutvumiseks ja/või RMK Sagadi looduskooli programmil "Allikast mereni" osalemiseks.

Kursuse sihtrühm

Kursus on mõeldud III kooliastmele, 9. klassile.

Kursuse meeskond

Helen Tuusti

Töötan RMK Sagadi looduskoolis, kus minu peamiseks ülesandeks on uurimusliku õppe programmide läbiviimine. Kasutame lisaks muudele vahenditele Vernier´ andmekogujaid. Samuti pakume looduskoolis erinevatele vanuseastmetele programme, mis seotud vee ja veekogudega, nt. programm "Allikast mereni" III kooliastmele, kus me uurime õpilastega erinevat tüüpi veekogusid, sh ka vee reostust.

Sagedamini küsitud küsimused

Millist veebibrauserit ma peaksin kasutama?

Open edX veebileht töötab kõige paremini Chrome, Firefox või Safari uuemate versioonidega või Internet Explorer 9 või sellest uuema versiooniga.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Enroll